وبگاه چکیده با هدف ارائه خدمات آموزشی -  پرورشی به تمام ایرانیان عزیز ساخته شد است تا بتواند در این عرضه آموزش و پرورش جرقه ای نه چندان کوچک را ایجاد کند.به امید آینده ای بهتر.
مدیریت چکیده